In Memoriam Wim van Keulen

Wim van Keulen
9 maart 1933 – 20 februari 2021

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie heeft het bericht ontvangen dat na een relatief kort ziekbed op zaterdag 20 februari jl. Wim van Keulen is overleden in de leeftijd van 87 jaar. De begrafenis heeft in kleine kring plaatsgevonden.
Wim was een van de leden van het eerste uur. Hij was een gepassioneerd verzamelaar van stereofotografica. Hierover publiceerde hij geregeld in het 3D-Bulletin en in twee boeken van zijn hand. Verder was hij jarenlang een trouw bezoeker van de verenigingsdagen.
In het eerstvolgende 3D-Bulletin zal in een in memoriam uitgebreider stil worden gestaan bij de betekenis van Wim van Keulen voor de NVvS en de stereofotografie. Heeft u nog mooie foto’s van Wim om hierbij te plaatsen stuur die dan naar 
voorzitter@stereofotografie.nl.