Competitieregels NVvS

Competitieregels NVvS

‘Minute Of Fame’-competitie

Een korte serie wordt op de verenigingsdag in mei door een publieksjury beoordeeld op verschillende facetten zoals compositie, techniek, inhoud, enz.

  • Korte serie van ongeveer 1 minuut (met een bepaalde lijn erin), al of niet met video, audio of commentaar.
  • Anoniem, uit de serie mag niet blijken wie de maker is (bv. aftiteling of commentaarstem moeten aangepast zijn).
  • Projectieformaat 3840×1080
  • Inleveren voor 1 mei.

‘Stereofoto’-competitie

Een deskundige jury oordeelt op de verenigingsdag in november over individuele stereofoto’s onderverdeeld in een aantal categorieën.

  • Inleveren voor 1 november of eerder, de stereofoto’s worden dan de eerstvolgende verenigingsdag vertoond.
  • Aantal: maximaal 10, maar minder heeft de voorkeur.
  • Categorieën: Afhankelijk van het aantal inzendingen kunnen de inzendingen onderverdeeld worden in meerdere categorieën met prijzen per categorie.
  • De jury bestaat uit een aantal nader te benoemen deskundigen die op verschillende facetten zullen gaan beoordelen. Bijvoorbeeld compositie, techniek, enz. De jury zal bij de einduitslag niet alle stereofoto’s laten zien, afhankelijk van de hoeveelheid inzendingen.
  • Juryleden mogen niet hun eigen stereofoto’s beoordelen.
  • Projectieformaat 3840×1080.

Opmerking bij projectieformaat 3840×1080: Linker- en rechterbeeld in full-HD formaat van 1920×1080 pixels. Bij afwijkend formaat van de opname het beeld aanvullen met zwarte balken (het linker- en rechterbeeld wel gecentreerd houden in het midden van het linker- en rechterdeelvlak van 1920×1080).

Inzendingen kunnen het hele jaar door aan de programmamaker worden gestuurd:
programma@stereofotografie.nl.

Vragen over de projectie kunnen aan het projectieteam worden gesteld:
projectie@stereofotografie.nl.

Met AI (Artificial Intellligence) zijn mooie en grappige stereobeelden te maken. Met behulp van LeiaPix (ook AI) is een 2D-foto naar 3D te converteren. Vraag is of het terecht is dat deze beelden concurreren met ‘echte’ stereofoto’s. Daarom zal in beide competities onderscheid worden gemaakt tussen ‘echte’ stereofoto’s en overige stereobeelden. Een ‘echte’ stereofoto bestaat uit twee met een camera gemaakte foto’s vanuit verschoven gezichtspunten. Nabewerking voor verbetering waaronder het gebruik van AI voor bijv. verscherping of ruisonderdrukking is toegestaan. Ook trucagefoto’s op basis van stereofoto’s vallen in deze categorie. Alle overige inzendingen, waaronder computer gegenereerde beelden en 2D naar 3D conversies, vallen in de categorie overige stereobeelden.