Competitieregels NVvS

Competitieregels NVvS

‘Minute Of Fame’-competitie

Een korte serie wordt op de verenigingsdag in mei door een publieksjury beoordeeld op verschillende facetten zoals compositie, techniek, inhoud, enz.

  • Korte serie van ongeveer 1 minuut (met een bepaalde lijn erin), al of niet met video, audio of commentaar.
  • Anoniem, uit de serie mag niet blijken wie de maker is (bv. aftiteling of commentaarstem moeten aangepast zijn).
  • Projectieformaat 3840x1080
  • Inleveren voor 1 mei.


‘Stereofoto’-competitie

Een deskundige jury oordeelt op de verenigingsdag in november over individuele stereofoto’s onderverdeeld in een aantal categorieën.

  • Inleveren voor 1 november of eerder, de stereofoto’s worden dan de eerstvolgende verenigingsdag vertoond.
  • Aantal: maximaal 10, maar minder heeft de voorkeur.
  • Categorieën: Landschappen, Macro, Mensen, Architectuur, Bewerkte plaatjes en de Vrije categorie. Afhankelijk van het aantal inzendingen kunnen de categorieën bijgesteld worden zodat er in iedere categorie voldoende foto’s zijn voor een serieuze competitie.
  • De jury bestaat uit een aantal nader te benoemen deskundigen die op verschillende facetten zullen gaan beoordelen. Bijvoorbeeld compositie, techniek, enz. De jury zal bij de einduitslag niet alle stereofoto’s laten zien, afhankelijk van de hoeveelheid inzendingen.
  • Juryleden mogen niet hun eigen stereofoto’s beoordelen.
  • Projectieformaat 3840x1080.

Opmerking bij projectieformaat 3840x1080: Linker- en rechterbeeld in full-HD formaat van 1920x1080 pixels. Bij afwijkend formaat van de opname het beeld aanvullen met zwarte balken (het linker- en rechterbeeld wel gecentreerd houden in het midden van het linker- en rechterdeelvlak van 1920x1080).

Inzendingen kunnen het hele jaar door aan de programmamaker worden gestuurd:
programma@stereofotografie.nl.

Vragen over de projectie kunnen aan het projectieteam worden gesteld:
projectie@stereofotografie.nl.