Zaterdag 25 mei 2024 Verenigingsdag 218

Programma

11.00 uur: Opening door de voorzitter.

11.15 uur: PROJECTIEBLOK 1.

12.00 uur: Lunchpauze.

13.30 uur: PROJECTIEBLOK 2
dit projectieblok start met een korte extra ledenvergadering
met als onderwerp statuten en huishoudelijk reglement.

14.15 uur: Theepauze.

14.45 uur: PROJECTIEBLOK 3

15.30 uur: Sluiting door de voorzitter.

programma 25 mei 2024