Nederlands Stereo-erfgoed

Verenigingsbestand NVvS

De NVvS bestaat bijna vijftig jaar. Op meer dan tweehonderd verenigingsdagen hebben leden hun stereofoto’s laten projecteren op een groot projectiedoek. Het is niet meer na te gaan hoeveel foto’s dat waren. Stereofoto’s die blijvend interessant zijn om te bekijken, zijn gemaakt door alle van de vele honderden leden die de vereniging heeft en had.

olddaysIn die halve eeuw heeft de vereniging natuurlijk ook van een aantal leden afscheid moeten nemen. De stereofoto’s die zij gemaakt hebben zijn meestal verloren gegaan. Steeds duidelijker werd dat de foto’s die in de vereniging aanwezig zijn slechts de som vormen van vele privéverzamelingen. Nu we computer en internet hebben, vooral digitaal fotograferen en dia’s kunnen scannen, is het goed mogelijk een verenigingsbestand op te bouwen.

Op de ledenvergadering in januari 2020 is besloten hiertoe over te gaan. Er is een commissie erfgoed opgericht die dit plan gaat vormgeven en uitvoeren. We willen een goed gedocumenteerd bestand opbouwen van interessante stereofoto’s die zo bewaard blijven en voor lange tijd een stereoscopische blik op onze tijd geven. Alle leden van de vereniging zijn uitgenodigd mee te werken door een selectie stereofoto’s beschikbaar te stellen. Het is een leuke bezigheid in de eigen verzameling op zoek te gaan naar stereofoto’s die interessant zijn en blijven. Gelukkig wonen de leden van de vereniging redelijk verspreid over het land. De te vormen verzameling kan dus een fraai beeld opleveren van 50 jaar Nederland in stereo.

nowadaysMet de gevormde collectie kunnen presentaties over een thema of stad enzovoort samengesteld worden met foto’s van verschillende fotografen. Misschien lukt het ook de foto’s in een doorzoekbare onlinedatabase beschikbaar te stellen in de vereniging en voor een breder publiek. Leden die de verenigingsdagen niet meer kunnen bezoeken kunnen dan via deze weg genieten van het stereo erfgoed dat we als vijftigjarige vereniging samenbrengen.

Online stereofoto’s

Een aantal collecties stereofotografie van musea en historische verenigingen is al via internet toegankelijk. Daar zijn veel foto’s te vinden met grote diversiteit. Vaak betreft het scans van antieke stereokaarten of glasplaten. Het is interessant daar doorheen te bladeren of gericht in te zoeken. Een doel van de commissie erfgoed is op de NVvS site een lijst te plaatsen met links naar deze collecties. Beheert u een online stereo collectie of hebt u er een ontdekt dan zijn we erkentelijk voor uw melding.

Register stereo collecties

Het vraagt bijzondere inspanning om een collectie online te tonen. Veel beheerders van collecties zullen (nog) niet de behoefte hebben die stap te zetten. Net als de thuiscollecties van onze leden lijden deze collecties een verborgen bestaan. Ze zijn daardoor mogelijk ook kwetsbaar in het voortbestaan. Een doel van de commissie erfgoed is het inventariseren van collecties stereofotografie in Nederland. Kent u iemand met stereo beeldmateriaal attendeer diegene op ons initiatief. Hebt u zelf een collectie in familiebezit, bedrijfsarchief, stichting, museum en dergelijke dan vernemen wij dat graag. Realisatie van een register van stereocollecties in Nederland kan hopelijk bijdragen aan het behoud van dit fotomateriaal, uitwisseling van kennis en meer. Mogelijk kunnen beelden gedeeld worden in presentaties en bijdragen deze tak van de fotografie onder de aandacht te houden.

Organisatie

De commissie erfgoed is bereikbaar via email: erfgoed@stereofotografie.nl

Leden:
John Klooster
Peter Siero
Theo van Dam

Demo Stereo Viewer