Content

Bijdragen aan het 3D-Bulletin:

  1. U dient uw kopij (een artikel of een serie foto's voor een fotopagina) voor het 3D-bulletin te zenden aan e-mail: redacteur@stereofotografie.nl
  2. Lever uw kopij bij voorkeur per e-mail aan als tekst- of Word-bestand met tekst en illustraties zoveel mogelijk gescheiden. Lever illustraties ook los van de tekst aan. Bij omvangrijke bestanden (bijv. veel of grote foto’s) graag gebruik maken van een dienst zoals WeTransfer.
  3. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen.
  4. Bij publicatie van inzendingen wordt de Auteurswet in acht genomen. De Octrooiwet staat overname en toepassing van constructies, schema's, alleen voor persoonlijk gebruik toe. De NVvS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van tekeningen, schema's, enz., die in het 3D-Bulletin zijn gepubliceerd.

Bijdragen aan de projectie op een verenigingsdag:

  1. Bijdragen voor de verenigingsdagen dienen tijdig te worden ingeleverd bij John Klooster. Neem voor de wijze van versturen van grote bestanden contact op met John: programma@stereofotografie.nl
  2. Voor vragen over de bestandsformaten die geprojecteerd kunnen worden kunt u terecht bij het projectieteam: projectie@stereofotografie.nl In de bestandsnaam graag de tijdsduur opnemen, bijv.: naam_3m06s.ext
  3. Behalve complete shows met beeld en geluid kunt u ook losse foto's insturen voor het blok 'Dia's en Video's van Leden'. Maak hiervan gebruik als u slechts een beperkt aantal foto's heeft. Dit mogen ook experimenten zijn of een test om te zien of een stereofoto prettig te bekijken is bij projectie op een groot scherm. De leden in de zaal zullen indien gewenst en nodig u graag van advies voorzien hoe u de foto's kunt verbeteren.