Verslag van de 218 e verenigingsdag 25 mei 2024

Tijdens deze verenigingsdag waren er in totaal ruim 50 aanwezigen.

In zijn welkomstwoord heet Dennis de aanwezigen welkom en maakt hij melding van een korte extra ledenvergadering tijdens het 1e projectieblok na de lunchpauze.

Naast de door leden aangeleverde series, stond er dit keer de jaarlijkse Minute of Fame-competitie op het programma.

Het ochtendprogramma begon met een serie van Masuji Suto waarin hij een toelichting geeft op de nieuwe versie van StereoMovie Maker FF (SMM). Deze serie is ook vertoond tijdens het ISU-congres 2023 in Japan. Indrukwekkend waren daarbij de 180˚ 3D-beelden gemaakt met de Insta360 EVO-camera. Meer informatie over SMM en StereoMovie Player FF is te lezen in een artikel van Dennis Boersma in 3D-Bulletin 229.

Daarna nam Gerard Coumou ons mee naar de Verkeerstoren op Schiphol. Gerards zoon werkt bij de Luchtverkeersleiding Nederland die vanaf de verkeerstoren op Schiphol alle vliegvelden in Nederland aanstuurt. Daardoor kon Gerard aan het eind van een zaterdagmiddag een kijkje achter de schermen gaan nemen. In de nieuwe verkeerstoren uit 1991 wordt op 90 m hoogte het werk gedaan, terwijl dat in de oude toren uit 1967 op 50 m hoogte gebeurde.

Met Gert-Jan Wolkers daalden we af naar de Polders Poelgeest bij Oegstgeest. Deze zijn een waar vogelparadijs en Gert-Jan had Noordse sterns, grauwe ganzen met hun jongen, Canadese ganzen en futen met een jong met een vis in zijn bek, mooi in beeld gebracht.

Sjaak Boone liet ons in de serie Arm en rijk in Scheveningen beelden zien van de ontwikkeling van deze plaats: van een vissersdorp in de tweede helft van de 19e eeuw tot en mondaine badplaats vanaf het begin van de 20ste eeuw. Zo zagen we bomschuiten, platbodems waarmee met name haring, maar ook andere vis, uit het water werd gehaald en vervolgens aan land werd gebracht. Later werden deze schepen vervangen door zeilloggers, maar die moesten vanwege hun kiel en daarmee samenhangende diepgang, wel in en uit de havens worden gesleept. In die verandering van vissersdorp naar badplaats krijgt Scheveningen in 1901 zijn eerste pier die wordt geopend door de toenmalige koningin Wilhelmina. In 1961 wordt deze pier vervangen door de huidige, die wordt geopend door prins Bernhard. De historische opnamen, gemaakt door o.a. Pieter Oosterhuis, geven ook een beeld van de bevolking: enerzijds de hardwerkende lagere bevolking en anderzijds de deftig geklede mensen die zich bij de pier, het strand en de boulevard ophouden. De getoonde foto’s maken deel uit van de collectie van het Haags gemeentearchief en deze serie was ook een oproep van Sjaak aan de leden om hun 3D-beeldmateriaal goed te documenteren.

Het ochtendprogramma werd afgesloten met de ‘Minute of Fame’-competitie 2024, met 12 inzendingen. Na de lunchpauze en de extra ledenvergadering reikte Dennis Boersma de prijzen uit, waarbij de 1e prijs naar Robert van den Brink ging, de 2e prijs voor Theo van Dam was en Jan Menzinga de 3e prijs kreeg.

Aan het begin van het eerste blok na de lunchpauze werd de aangekondigde extra ledenvergadering gehouden. Deze vergadering was een vervolg op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2024. Toen konden namelijk op basis van het aantal aanwezige leden de voorgestelde aanpassingen van de Statuten en van het Huishoudelijk reglement niet definitief worden goedgekeurd. Voor de extra ledenvergadering was er geen opkomstvereiste en werden door de aanwezige 36 leden de aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement unaniem goedgekeurd. Binnen vijf minuten was de vergadering daarmee voorbij!

In het middagprogramma was het vaste programmaonderdeel Foto’s en Video’s van Leden opgenomen, waarbij Erwin Dammers opnamen liet zien van het ringen van jonge slechtvalken die in een nestkast in de toren van de St. Vituskerk in Hilversum uit het ei zijn gekropen. Daarbij werden de jongen ook gewogen en werd er bloed afgenomen voor controle op vogelgriep. Ook liet Erwin beelden zien van een plotselinge weersomslag met dreigende luchten nabij natuurgebied Gooilust dat aan de rand van Hilversum ligt.

Job van de Groep toonde foto’s van Fort bij Asperen (Gld.) waar nu ook een permanente 3D-exposoitie over de Hollandse Waterlinies te zien is, naast die in Fort de Gagel (Utr.). Als ambassadeur van 3D-fotografie liet hij o.a. ook beelden zien van een 3D-fotopresentatie tijdens de in april 2024 gehouden 30ste  ediitie van de Nationale wiskundedagen (NWD) in congrescentrum Leeuwenhorst bij Noordwijk. Daarnaast had hij een miniserie gemaakt van gescande glasdia’s met beelden van Lourdes.

Vervolgens zagen we de ISU-promotiefilm voor het congres in 2025 die Robert van den Brink samen met andere clubleden heeft gemaakt. Dennis heeft deze ook laten zien op het congres van de Stereoscopic Society eerder in mei en daar werd deze video enthousiast ontvangen. Ook bij de in Zeist aanwezige NVvS-leden, oogstte de serie veel bijval.

Van Dennis Boersma zagen we beelden van het historische centrum van Sawara, een plaats die op een afstand van zo’n 70 km van Tokio ligt. In dit centrum staan goed bewaarde heren- en handelshuizen van meer dan een eeuw oud en de stad fungeerde als overslagplaats voor rijst en andere gewassen die via de gekanaliseerde rivier Tonegawa werden vervoerd.

Tjeert Olthof nam ons mee naar groene plekken in Parijs en liet ons ingetogen beelden van o.a. tuinen, fonteinen en een begraafplaats zien. De song Paris Ballade van Dana Boulé, was daarbij mooi gekozen.

Job van de Groep liet ons in twee series beelden zien van Toronto en begraafplaatsen over de hele wereld. In de serie gemaakt in 2007 tijdens een tweedaagse trip naar Toronto, geeft Jobs echtgenote Janneke Hartman een toelichting op de ontwikkeling van Toronto: eerst in Franse handen en vanaf 1793 in Engelse. De Victoriaanse architectuur heeft vanaf die tijd z’n stempel gedrukt op de huizen en industriële complexen. Nu is het met 4 miljoen inwoners een metropool die het financiële hart van Canada is, en maar liefst drie universiteiten heeft. Blikvanger en daardoor beeldbepalend is de 553 m hoge CN Tower die dienstdoet als zendmast en toeristenattractie.

In Jobs serie over begraafplaatsen kwamen we op zeer uiteenlopende begraafplaatsen, bijvoorbeeld het kerkhof bij de Hervormde Kerk in Harich (Fr.) en de begraafplaats op Marken, maar ook de enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland waar in Margraten ruim 8.000 Amerikaanse soldaten begraven liggen. Ook zo’n bijzondere begraafplaats is de algemene begraafplaats in Vianen, waar de algemene begraafplaats, de katholieke begraafplaats en de Joodse begraafplaats alleen door heggen van elkaar gescheiden zijn. In Lage Vuursche, een dorp in de gemeente Baarn, stond Job op de Nederlands-hervormde begraafplaats stil bij het graf van Prins Friso, de in 2013 overleden tweede zoon van prinses Beatrix. Buiten Nederland had Job o.a. begraafplaatsen in Marrakesh, op Kos en in Parijs in beeld gebracht. In Parijs ging het om de Père-Lachaise, de grootste begraafplaats van de stad. De song Like an Angel van Anna Sophie von Otter was passende muziek bij deze verstilde serie.

Wiebe Halbersma reisde voor ons af naar Jakarta en trakteerde ons op straatbeelden en toeristische attracties in de hoofdstad van de Republiek Indonesië. De vroegere band met Nederland in de koloniale tijd werd in de serie duidelijk zichtbaar door de Hoenderpasarbrug, een dubbele ophaalbrug nabij de plek waar in vroeger eeuwen traditioneel de groenten- en hoendermarkten werden gehouden. De brug die in 1628 is gebouwd, lijkt wel een kopie van de Magere brug over de Amstel ter hoogte van Carré, maar schijn bedriegt want de brug in Amsterdam kwam er pas rond 1691.

Van Andrea en Gerhard P. Herbig zagen we de serie over het maken van 3D-video’s met behulp van een drone en ondersteund door Leiapix. Het lijkt een fluitje van een cent waarbij met één beeld per seconde Cosima de rest doet. De getoonde beelden van de Santa Catalina na de vulkaanuitbarsting, nu 300 jaar later zijn indrukwekkend, evenals de verweerde beelden van The Titanic, het schip dat in 1912 op zee ten ondergang ging. Gemeld moet nog worden dat het gebruik van Leiapix niet meer gratis is en er dus van free download geen sprake meer is , met uitzondering van een resultaat met beperkte resolutie en watermerk. Ook is de naam van Leiapix recent veranderd in Immersity AI.

Het programma van deze verenigingsdag werd afgesloten met de serie Bijen, een coproductie van Jantje Koeweiden en haar echtgenoot en tevens clublid Eric. Jantje is imker en Eric heeft alles wat er zich bij een bijenvolk binnen en buiten de bijenkast afspeelt, heel mooi in 3D vastgelegd. Het was eigenlijk een minilezing over honingbijen, want Jantje gaf bij de beelden live commentaar en deelde zo veel bijenweetjes met ons, maar het gaat te ver om die hier te noemen.

Al met al was het een geslaagde verenigingsdag, niet alleen vanwege de vertoonde series, maar ook door de persoonlijke gesprekken.

Sophieke Nijhuis-Bouma