Algemene Ledenvergadering 25 maart 2023

Op 25 maart 2023 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVvS gehouden.

De stukken zijn beschikbaar op het besloten deel van de website (zie 3D-Bulletin 225 pagina 2 voor de gebruikersnaam en het actuele wachtwoord) en zullen in beperkt aantal tijdens de ALV ter inzage liggen. U wordt verzocht voorafgaand aan de ALV kennis te nemen van de inhoud van deze stukken.

Op dit moment zijn we nog op zoek naar een reservelid voor de kascommissie 2023. De kascommissie bestaat uit twee leden. Lidmaatschap van de kascommissie duurt twee opeenvolgende jaren waarbij de leden om en om vervangen worden. Het reservelid neemt in 2024 en 2025 plaats in de kascommissie tenzij een van de leden in 2023 uitvalt. Het werk van de kascommissie neemt aan het begin van het jaar een paar uur van uw tijd in beslag om de financi├źn van de vereniging te controleren. Ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat dit ook op afstand kan. U krijgt alle stukken dan digitaal toegestuurd en indien gewenst kan telefonisch of via Zoom een toelichting door de penningmeester gegeven worden.

Bent u niet in staat de ALV bij te wonen maar wilt u zich wel beschikbaar stellen voor de functie van reservekascommissielid dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter.