Algemene Ledenvergadering 23 maart 2024

Op 23 maart 2024 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVvS gehouden.

De stukken zijn beschikbaar op het besloten deel van de website en zullen in beperkt aantal tijdens de ALV ter inzage liggen. U wordt verzocht voorafgaand aan de ALV kennis te nemen van de inhoud van deze stukken. Zie 3D-Bulletin 227 pagina 2 voor de gebruikersnaam en het actuele wachtwoord, het wachtwoord in 3D-Bulletin 228 werkt niet!