Algemene Ledenvergadering 30 juni 2021

In het bestuur is overleg geweest over de vorm van de Algemene Ledenvergadering van dit jaar. De voorkeur gaat uit naar een bijeenkomst in Huizen zoals gebruikelijk. Begin dit jaar leek het erop dat er een kans was dat dit eind mei of begin juni mogelijk zou zijn. Conclusie op dit moment is dat dat nog te vroeg is voor een samenkomst. Uitstel tot september of nog later vinden we echter ook niet wenselijk. Daarom is besloten de ledenvergadering online te houden met de mogelijkheid om voorafgaand ook schriftelijk vragen te stellen en te stemmen. Indien noodzakelijk geacht door het bestuur of de leden kan op de eerstvolgende verenigingsdag in Huizen een aanvullende ledenvergadering worden gehouden.

Zie de beschrijving van de procedure op pagina 13 van 3D-Bulletin 220 en in de uitnodiging. Alle relevant stukken en een stemformulier staan op het besloten deel van de website bij Algemene Ledenvergadering in het menu Verenigingsdagen (alleen zichtbaar als u bent ingelogd; zie 3D-Bulletin 220 pagina 2 voor de inloggegevens).

Onlinebijeenkomst op woensdag 30 juni

In deze mededeling vindt u de details om deel te kunnen nemen aan de zesde NVvS onlinebijeenkomst op woensdag 30 juni.
Het officiële programma start om 20:00 uur en zal ongeveer een uur duren. Maar vanaf 19:30 uur kunt u zich al aanmelden in Zoom om te kijken of uw beeld en geluid goed werken en om met andere deelnemers te praten. Ook na afloop is er de mogelijkheid met elkaar na te praten.
Stel u op de hoogte van de
Zoom-etiquette. Dan beperken we verstoringen tot een minimum. Bij aanhoudend verstorend gedrag behouden we ons het recht voor u uit de sessie te verwijderen.
Heeft u nog geen ervaring met Zoom kijk dan bij
Zoom in het kort. Daar staat ook een beknopte Nederlandstalige handleiding.
Wilt u voor 30 juni testen of alles goed werkt stuur dan een e-mail naar 
host@stereofotografie.nl. Dan spreken we een korte testsessie af.

De bijeenkomst start met de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zie 3D-Bulletin 220 en de NVvS website voor details. Daarna volgt een programma met stereobeelden.
Op deze bijeenkomst worden de stereobeelden in principe in schermvullend LR-side-by-side weergeven. Bekijken gaat het beste met een stereokijker die met spiegels de stereobasis van uw ogen vergroot. Een voorbeeld hiervan is de Wheatstone Mini-Scope. Een ander optie is een bril met prismatische lenzen. Zo’n bril is wat makkelijker in gebruik dan een stereokijker als de Wheatstone Mini-Scope maar de optische kwaliteit is iets minder omdat de prisma’s chromatische aberratie veroorzaken. Alternatief is het Zoomvenster te verkleinen en een 3D-kijker voor stereoplaatjes te gebruiken of te ‘free-viewen’.
Daarnaast zullen de beelden ook via de HTML5 viewer beschikbaar zijn. Met de HTML5 viewer kunt u de beelden in uw webbrowser bekijken in een formaat naar keuze waaronder ook anaglief.

Details voor de bijeenkomst vindt u op het besloten deel van de website. Abonnees op de nieuwsbrief krijgen een nieuwsbrief met deze informatie over de bijeenkomst. Gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op het besloten van de website vindt u op pagina 2 van 3D-Bulletin 220 onder het kopje ‘Internet’ (mocht deze niet werken probeer dan het wachtwoord in 3D-Bulletin 219).

Bijdragen voor de onlinebijeenkomst gevraagd

Voor de onlinebijeenkomsten kunt u bijdragen inleveren in de vorm van:

  • Losse stereofoto’s waar u tijdens de vertoning live een toelichting bij kunt geven. In de praktijk is een serie van 15 tot 25 foto’s een mooi aantal. Bij voorkeur aanleveren in side-by-side formaat met een hoogte van rond de 1080 pixels. Beeldverhouding (16×9, 4×3, …) is vrij.
  • Een show in een videobestandsformaat dat met Stereoscopic Player afgespeeld kan worden (dus geen .exe bestand). Voorkeur voor de duur van de show is rond de vijf minuten.
  • Miniworkshop. Slimme tips en trucs die u wilt delen door middel van een korte demonstratie of een aantal foto’s. Een en ander moet in een tijdsbestek van 5 tot maximaal 10 minuten uit te leggen zijn. Mocht tijdens deze miniworkshop blijken dat er interesse is voor een uitgebreidere workshop dan kan dat in overleg met de belangstellenden op een later tijdstip georganiseerd worden.

Houd er rekening mee dat een video met geluid in Zoom met geringere resolutie gedeeld wordt dan losse plaatjes. Ook snelle veranderingen in het beeld (bijv. overvloeiende beelden in een show) kunnen schokkerig verlopen. Wat betreft beeldkwaliteit hebben losse foto’s daarom de voorkeur.

Stuur uw bijdragen aan: voorzitter@stereofotografie.nl onder vermelding van NVvS onlinebijeenkomst. Grote bestanden graag via WeTransfer of een vergelijkbare dienst.

Afhankelijk van het aanbod zullen we mogelijk niet alles op 30 juni kunnen tonen. We hopen op uw begrip hiervoor. De selectie zal voor 30 juni in ieder geval aan de inzenders bekend gemaakt worden.