Mededeling Verenigingsdag 25 september 2021

Bij voldoende aanmeldingen zal er op 25 september weer een verenigingsdag in ’t Visnet in Huizen georganiseerd worden. Lees onderstaand bericht volledig als u deel wilt nemen aan deze verenigingsdag.

Deze verenigingsdag is alleen toegankelijk voor leden en hun partner/introducé(e) die zich van tevoren hebben aangemeld en die een QR-code of vaccinatiebewijs kunnen tonen.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot 50 personen. Bij meer dan 50 aanmeldingen is toegang op basis van de volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. De overige aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en eventuele plaats op de wachtlijst.

Aanmelden kan met een e-mail aan voorzitter@stereofotografie.nl waarin u aangeeft deel te willen nemen aan de verenigingsdag op 25 september. Hierbij ook graag de naam/namen van de personen die u aanmeldt vermelden.

Op deze verenigingsdag zullen de volgende regels van kracht zijn:

  • In ‘t Visnet geldt de 1,5 meter regel. Personen die niet een gezamenlijk huishouden voeren houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Het dragen van mondkapjes is niet verplicht maar mag natuurlijk wel als u zich daar veiliger bij voelt.
  • Bij binnenkomst moeten de deelnemers zich melden, hun contactgegevens controleren en een QR-code of vaccinatiebewijs tonen.

Bij het niet naleven van deze regels zal u vriendelijk doch dringend worden verzocht ’t Visnet te verlaten.

Verder wordt u dringend verzocht kort van tevoren thuis een zelftest te doen. Dit zullen we niet (kunnen) controleren maar we vertrouwen op uw medewerking om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden. Ook als u gevaccineerd bent kunt u drager zijn van het virus en dit overdragen aan anderen in uw omgeving.

Doorgang van de verenigingsdag is nog onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen (peildatum is zondag 19 september). Mocht het aantal aanmeldingen te laag zijn of mocht de situatie rond de verspreiding van COVID-19 aanmerkelijk wijzigen dan kan de verenigingsdag alsnog afgelast worden. Ieder die zich heeft aangemeld zal hiervan dan uiterlijk vrijdag 24 september een bericht krijgen.

Heeft u stereofoto’s of een show voor projectie stuur die dan aan John Klooster programma@stereofotografie.nl. Hij kan nog wel wat gebruiken.