Verslag 201e verenigingsdag 25 mei 2019

Opnieuw was het een bijzondere verenigingsdag. Dit keer omdat er naast de jaarlijkse Minute of Fame-competitie ook een Buitengewone Ledenvergadering werd gehouden.

Daarnaast is er wat betreft de verslaglegging van de verenigingsdagen sprake van een verandering. Vanaf de verenigingsdag in januari 2011 tot en met die in december 2018 heeft Roland De Raeve hiervan verslag gedaan. Voor de verenigingsdagen in januari en maart 2019 was John Klooster de reporter, maar vanaf heden zal ondergetekende dat zijn.

Roland, ook langs deze weg hartelijk dank voor jouw langjarige verslaglegging van de verenigingsdagen!

Bij de start van het ochtendprogramma waren er ca. 35 leden aanwezig die getuige waren van een 3D-video van een zeiltocht op het Lac d’Orient (Fr.) van Ernest van Loon, gemaakt met de Dual GoPro. Een volgende bijdrage was van Jaap Hos. In de serie The Owl House liet hij allerlei beelden zien van de hand van kunstenares Helen Martins. Het geluid van een uil gaf een extra dimensie aan de vele beelden van o.a. uilen.

Manfred Jägersberg liet in zijn serie Elefanten Hochzeit zien hoe in Berlin Zoo in mei 2018 het paringsritueel van twee Indische olifanten verliep en hoe de mannelijke olifant het uiteindelijk deed.

Ook de ISU Codes 21a, 21c en 23b maakten deel uit van het programma. Presentator Ernest van Loon gaf aan dat zoveel bijdragen van niet-leden een oproep moeten zijn aan NVvS-leden om zelf meer series aan te leveren. Met het ISU-congres in Lübeck en eigen vakanties zou dat toch mogelijk moeten zijn! We zagen bijdragen van onze zusterverenigingen in de ISU. In Code 21a werd ook de NVvS-inzending 2018 getoond. Hoewel er op de kwaliteit van alle beelden heel weinig viel af te dingen, was er in de landenseries nauwelijks sprake van een overkoepelend thema. Bij de bijdrage van Zwitserland in Code 21a met als thema ijspaleizen was dat wel het geval.

Het ochtendprogramma werd afgesloten met de ‘Minute of Fame’-competitie 2019. Er waren 11 inzendingen en het was opvallend dat bij twee daarvan Morgenstimmung van Edvard Grieg als muziek was gekozen. Na de lunchpauze reikte Dennis Boersma de prijzen uit. De 1e prijs ging naar Bethany de Forest voor haar inzendeng Geconstrueerd landschap, gebaseerd op maquettebouw. De 2e prijs was voor de Eco-paters van René Vonk. Herman Damen kreeg de 3e prijs voor IJzig koud maart 2018.

In het eerste blok na de lunchpauze werd ook de aangekondigde Buitengewone Ledenvergadering gehouden. Deze vergadering was een vervolg op de Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2019. Toen kon namelijk op basis van het aantal aanwezige leden de voorgestelde aanpassing van het huishoudelijk reglement niet definitief worden goedgekeurd. Voor de Buitengewone Ledenvergadering was er geen opkomstvereiste en werd met een veel grotere meerderheid dan de vereiste twee derde, het aangepaste Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Binnen vijf minuten was de vergadering daarmee voorbij!

In Dia’s en Video’s van Leden waren een aantal instructieve bijdragen. Zo liet Dennis Boersma beelden zien van het gebruik van de SPM-dieptekaart zoals beschreven in 3D-Bulletin 214. Theo van Dam was n.a.v. het artikel van Job van de Groep over de Light L16, gaan inzoomen bij 10.000 pixels en liet daarvan beelden zien. Regio West was ook aan de slag gegaan met de dieptekaart, maar nu met een handmatige instelling. Ernest van Loon had skibeelden gemaakt met de GoPro en een Sony videocamera.

Van Roland de Raeve waren er drie bijzonder mooie bijdragen. Geïnspireerd door de Rhapsody in Blue van George Gershwin, had hij een serie gemaakt met zeer uiteenlopende beelden, maar allemaal met blauw in de hoofdrol. Hans Mol merkte na afloop van deze serie op dat Gershwin op 11-7-1937 was gestorven, de datum waarop Hans werd geboren. Een andere bijdrage van Roland ging over Rotterdam met o.a. gebouwen die het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben doorstaan zoals de Laurenskerk en het Witte Huis met destijds de naam Westermeijer erop, en opvallende architectuur zoals de Kubuswoningen van Piet Blom. Zijn derde serie betrof Utrecht en voor mij was dat een feest der herkenning omdat ik al meer dan 30 jaar vlak bij deze stad woon.

Jaap van Loon toonde ons een Lentedag bij Schalkwijk: pril groen van uitlopende bomen en allerlei bloeiende lenteboden en nam ons ook mee naar Moskouse Nachten in Nijmegen. Hij en Ineke Deckers woonden daar in de St. Pieterskerk een optreden bij van de zangeres Olga Zinovieva en zagen de voorbereidingen daarvoor. Dat Jaap fan is van deze zangeres blijkt wel uit de laatste foto van de serie waarop hij samen met Olga op de foto gaat, geen selfie maar gemaakt door Ineke.

Jan Menzinga had voor Peter Brandt glasdia’s uit de jaren dertig gescand. De gekozen nocturne van Fr. Chopin was bij deze zwart-witopnamen passende muziek. Zelf liet hij in zijn serie Lente allerlei bloeiende stinsenplanten bij de Fraeylemaborg (Slochteren) zien zoals bosanemoon, winterakoniet, sneeuwklokje, voorjaarshelmbloem, kievitsbloem en vogelmelk. Daarnaast zagen we ook een egel die uit zijn winterslaap was gekomen en moeder eend en meerkoet met hun jongen.

Paul Aardema liet de serie Noorwegen 1998 zien. Hij had daarvoor analoge dia’s die met de Stereo-Realist-camera waren gemaakt, gescand met de Epson V550, een zeer goede scanner voor foto’s.

Job van de Groep was met zijn serie Foto-exposities in Vianen hekkensluiter van het programma. Beelden van de expositie Het Water dat verbindt…3D, met o.a. de opening waren het belangrijkste item. Daarom was de Regendruppelprelude van Fr. Chopin ook heel toepasselijk als muziek bij deze serie. De zondag na de verenigingsdag zijn Gerrit Frijlink en ik nog Jobs expositie gaan bekijken. Hij heeft een mooie en goed doordachte 3D-tentoonstelling weten te realiseren.

Het was weer een mooie verenigingsdag. Wel is het jammer dat de opkomst in het verleden duidelijk groter is geweest.

Sophieke Nijhuis-Bouma