Aankondiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op 26 januari jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVvS gehouden. Het verslag hiervan is nu beschikbaar op het besloten deel van de website (zie 3D-Bulletin 213 pagina 2 voor het actuele wachtwoord).

Zoals eerder aangekondigd was het noodzakelijk om het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Ondanks dat de aanpassingen unaniem zijn aangenomen was het aantal aanwezige leden niet groot genoeg om de wijzigingen direct van kracht te laten zijn. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is daarom onder voorbehoud aangenomen.

Op de verenigingsdag op 25 mei 2019 direct na de lunchpauze zal daarom een Buitengewone Algemene Ledenvergadering worden gehouden waarop de aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement opnieuw in stemming worden gebracht. Als er weer een 2/3 meerderheid voor stemt dan zal het nieuwe Huishoudelijk Reglement definitief van kracht zijn.