Belangrijk bericht voor de leden 2

Lees onderstaand bericht volledig als u deel wilt nemen aan de verenigingsdag op zaterdag 26 september 2020.

Er zijn voldoende vooraanmeldingen ontvangen om de verenigingsdag op 26 september door te laten gaan. Deze verenigingsdag is alleen toegankelijk voor leden en hun partner/introducé(e) die zich van tevoren hebben aangemeld en die vrij zijn van COVID-19 symptomen.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot 50 personen. Bij meer dan 50 aanmeldingen is toegang op basis van de volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. De overige aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en eventuele plaats op de wachtlijst.

Aanmelden kan met een e-mail aan voorzitter@stereofotografie.nl waarin u aangeeft deel te willen nemen aan de verenigingsdag op 26 september. Hierbij ook graag de naam/namen van de personen die u aanmeldt vermelden. Verder stellen we het op prijs te vernemen of u tijdens de lunchpauze gebruik denkt te maken van het buffet van ‘t Visnet. Dit laatste alleen om een inschatting te maken van het aantal lunches. U mag op de dag zelf nog van mening veranderen.

Op deze verenigingsdag zullen de volgende regels van kracht zijn:

 • In ‘t Visnet geldt de 1,5 meter regel. Personen die niet een gezamenlijk huishouden voeren houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Het dragen van mondkapjes is niet verplicht maar mag natuurlijk wel als u zich daar veiliger bij voelt.
 • Bij binnenkomst moeten de deelnemers zich melden, hun contactgegevens controleren en verklaren dat ze geen COVID-19 symptomen hebben.

Bij het niet naleven van deze regels zal u vriendelijk doch dringend worden verzocht ’t Visnet te verlaten.

COVID-19 symptomen

Als u een van onderstaande vragen niet met nee kunt beantwoorden kunnen we u helaas niet toelaten tot de verenigingsdag:

 • heeft u een temperatuur boven de 38 graden?
 • bent u sinds kort kortademig bij rust of inspanning of is dit erger geworden?
 • bent u misselijkheid, braakt u en/of heeft u sinds kort diarree?
 • heeft u last van hoesten/ keelpijn/ neusverkoudheid?
 • heeft u recent verlies of verandering van reuk of smaak?
 • heeft u pijn achter de ogen of ontstoken ogen?
 • heeft u een huisgenoot of partner met Corona en/of die in thuisisolatie zit
 • bent u de afgelopen 2 weken zelf positief getest op corona?

Namens het bestuur,
Dennis Boersma
Voorzitter