Nieuwsbrief NVvS

Met de NVvS Nieuwsbrief houden we de leden van de NVvS op de hoogte van actuele zaken welke niet op publicatie in het 3D-Bulletin kunnen wachten. Voor een goede en snelle informatievoorziening aan de leden acht het bestuur het van belang dat zoveel mogelijk leden zich op de nieuwsbrief abonneren.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen stuur dan een e-mail aan nieuwsbrief@stereofotografie.nl met daarin uw naam en het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt zich op ieder moment weer afmelden. Aan het eind van iedere nieuwsbrief staat een link waarmee u uw gegevens kunt aanpassen of de nieuwsbrief kunt stopzetten.