Zaterdag 21 november 2020 Verenigingsdag afgelast

In verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19 is de verenigingsdag op 21 november afgelast.
Alhoewel de huidige maatregelen tot en met 18 november van toepassing zijn is het niet duidelijk of er daarna weer een versoepeling zal zijn en welke maatregelen van kracht blijven.
Als kleine compensatie organiseren we eind november weer een online-bijeenkomst. De online-bijeenkomsten zitten nog steeds in een experimenteel stadium. Naar aanleiding van de ervaringen in oktober is besloten deze volgende bijeenkomst op een doordeweekse dag in de avond te houden. Naast anagliefen zullen we dit keer ook beeldvullende stereoparen (LR-side-by-side) tonen. Zie de aparte mededeling over de online-bijeenkomst in november voor verdere details.

Namens het bestuur
Dennis Boersma
Voorzitter