Zaterdag 27 januari 2024 Verenigingsdag 216

Programma

11.00 uur: Opening door de voorzitter.

11.15 uur: DIGITAAL BLOK 1.

12.00 uur: Lunchpauze.

13.30 uur: DIGITAAL BLOK 2
Dit projectieblok start met een korte extra ledenvergadering met als onderwerp het ISU-Congres in 2025.
Zie Mededeling verenigingsdag 27 januari 2024

14.15 uur: Theepauze.

14.45 uur: DIGITAAL BLOK 3

15.30 uur: Sluiting door de voorzitter.