Mededeling Verenigingsdag 27 januari 2024

Extra ledenvergadering op 27 januari 2024

Zoals gemeld op de algemene ledenvergadering op 25 maart 2023 heeft de NVvS het verzoek gekregen om te onderzoeken of het mogelijk is het ISU-congres in 2025 in Nederland te houden. Het vinden van een geschikte en betaalbare locatie heeft meer tijd gekost dan toen verwacht.

Inmiddels is die locatie wel gevonden en is er duidelijkheid over de prijzen. Op dit moment is er een optie voor de gewenste periode welke nu nog zonder financiële verplichtingen is.

Als we in 2024 door willen gaan met de organisatie van het ISU-congres dan zullen er wel financiële verplichtingen aangegaan moeten worden. Om dat namens de NVvS te doen is er een mandaat van de ledenvergadering nodig. Om niet te hoeven wachten tot de algemene ledenvergadering op 23 maart 2024 heeft het bestuur besloten hiervoor een korte, extra ledenvergadering te houden op de verenigingsdag op 27 januari.

Voor meer informatie zie de uitnodiging op het besloten ledendeel van de website (voor gebruikersnaam en wachtwoord zie pagina 2 in 3D-Bulletin 227). Deze uitnodiging zal ook meegestuurd worden met 3D-Bulletin 228 welke naar verwachting voor 27 januari bezorgd zal worden.