Algemene Ledenvergadering 26 maart 2022

Op 26 maart 2022 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVvS gehouden.

De stukken zijn beschikbaar op het besloten deel van de website (zie 3D-Bulletin 222 pagina 2 voor de gebruikersnaam en het actuele wachtwoord).

Op dit moment zijn we nog op zoek naar een lid en een reservelid voor de kascommissie 2022. De kascommissie bestaat uit twee leden. Lidmaatschap van de kascommissie duurt twee opeenvolgende jaren waarbij de leden om en om vervangen worden. Het reservelid neemt in 2023 en 2024 plaats in de kascommissie tenzij een van de leden in 2022 uitvalt. Het werk van de kascommissie neemt aan het begin van het jaar een paar uur van uw tijd in beslag om de financiën van de vereniging te controleren. Ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat dit ook op afstand kan. U krijgt alle stukken dan digitaal toegestuurd en indien gewenst kan telefonisch of via Zoom een toelichting door de penningmeester gegeven worden.

Bent u niet in staat de ALV bij te wonen maar wilt u zich wel beschikbaar stellen voor de functie van kascommissielid dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter.