Zaterdag 29 januari 2022 Verenigingsdag en ALV afgelast

Het aantal mensen dat positief getest is op het coronavirus is nog altijd stijgende. Ondanks de versoepeling van de lockdown en coronamaatregelen acht het bestuur het nog niet verstandig in grotere groepen samen te komen. Tot onze spijt hebben we daarom moeten besluiten de komende verenigingsdag op 29 januari af te gelasten. Daarmee zal ook de geplande algemene ledenvergadering geen doorgang kunnen vinden.

Ter vervanging van de projectieblokken zal begin februari een onlinebijeenkomst worden georganiseerd. Zie deze nieuwsbrief voor de details. De vervangende datum voor de algemene ledenvergadering zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt op de website, in de nieuwsbrief en in de e-groep.

Namens het bestuur
Dennis Boersma
Voorzitter