Mededeling Minute of Fame competitie 2023

Voor zaterdag 3 juni staat de Minute of Fame-competitie op het programma. Dan moeten er wel voldoende inzendingen zijn om de beste/leukste/mooiste inzending te kiezen.
Voor wie hier nog niet bekend mee is zijn hier de regels waaraan de inzending moet voldoen:

  • Korte serie van ongeveer 1 minuut (met een bepaalde lijn erin), al of niet met video, audio of commentaar.
  • Anoniem, uit de serie mag niet blijken wie de maker is (bv. aftiteling of commentaarstem moeten aangepast zijn).
  • Projectieformaat volle breedte side-by-side (3840×1080). Bij een gangbaar videoformaat (mp4, avi, wmv, maar niet bij exe) is aanleveren in halve breedte side-by-side (1920×1080) ook toegestaan.
  • Normaliter inleveren vóór 1 mei 2023, maar omdat de verenigingsdag dit jaar een week later dan normaal is verlengen we de inlevertermijn met een week naar 7 mei.

U heeft dus nog tot en met 7 mei om uit zo’n 5 tot 10 foto’s een korte show te maken en mee te dingen naar de eerste prijs welke bepaald zal worden door de publieksjury op de verenigingsdag op 3 juni in Zeist. Uw inzending(en) kunt u sturen aan onze programmasamensteller John Klooster. Voor details kunt u contact met hem opnemen via programma@stereofotografie.nl.

Opmerking bij projectieformaat 3840×1080: Linker- en rechterbeeld in full-HD formaat van 1920×1080 pixels. Bij afwijkend formaat van de opname het beeld aanvullen met zwarte balken (het linker- en rechterbeeld wel gecentreerd houden in het midden van het linker- en rechterdeelvlak van 1920×1080).

NB: de inzendingen moeten projecteerbaar zijn, dus linkerbeeld links!